Dizajn-in-softproof.jpg

Splošni pogoji in zasebnost

  • Domov
  • Splošni pogoji in zasebnost

Podatki podjetja

BOVIS d.o.o.

Repnje 34, 1217 Vodice, Slovenija

Matična številka: 5346053000

Davčna številka SI: 95020080

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja BOVIS d.o.o. (v nadaljevanju Podjetje) so sestavni del vseh pogodb med Podjetjem in kupci izdelkov, storitev (v nadaljevanju: stranke), ki poslujejo s Podjetjem.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Podjetjem in stranko. 

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani, spletne trgovine Podjetja, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Podjetjem in stranko. 

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Podjetje odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Podjetje preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Podjetje obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. 

Podjetje se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:

  • podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra, številko vpisa ter šifro dejavnosti)
  • kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka)

Delovni čas Podjetja je: od ponedeljka do petka: od 6:30 do 14:30, sobote, nedelje in prazniki zaprto.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Podjetje se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Podjetje pravico, da odstopi od pogodbe. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

Splošne določbe

Stranka je dolžna obvestiti Podjetje o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Podjetjem in stranko.

Podjetje zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Podjetja.

Plačilo

Podjetje omogoča plačilo za izdelke in storitve na različne načine, glede na dogovor s stranko.

Izstavljanje računov

Podjetje pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

Lastništvo

Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Podjetja tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Podjetje izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Podjetje izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Podjetja. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Podjetja.

Poslovna skrivnost 

Pogodbe, sklenjene med Podjetjem in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Podjetje posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Podjetja ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo Podjetju, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

Omejitev odgovornosti

Podjetje se trudi zagotoviti pravilnost podatkov. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Podjetje si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Podjetje si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del.

Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Podjetjem in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Podjetja.

Podjetje spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova ali pisno na naslov Podjetja. Postopek obravnave pritožbe je zaupen, zato si Podjetje prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo.

Podjetje spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Skladno z zakonsko ureditvijo, ki izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, BOVIS d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Zakonska povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov. 

Politika zasebnosti

Spoštovani obiskovalci,

Veseli nas, da ste se odločili obiskati našo spletno stran. Naša prednostna naloga je zagotoviti varnost in zaščito vaše zasebnosti med brskanjem po naši spletni strani. Ta politika o zasebnosti vsebuje informacije o tem, kako zbiramo, uporabljamo, razkrivamo in varujemo vaše osebne podatke. Preden nadaljujete z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da skrbno preberete to politiko.

Zbiranje osebnih podatkov:

Pri obisku naše spletne strani se lahko zbirajo določene osebne podatke, kot so ime, elektronski naslov, IP naslov, geografska lokacija itd. Ti podatki se lahko zbirajo preko obrazcev za stik, piškotkov, analitičnih orodij in drugih tehnologij za sledenje.

Uporaba osebnih podatkov:

Vaše osebne podatke uporabljamo za izboljšanje uporabniške izkušnje na naši spletni strani, za odgovarjanje na vaša vprašanja, za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali, za analizo uporabe naše spletne strani in za izvajanje marketinških aktivnosti.

Piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki so majhne datoteke, shranjene na vašem računalniku, da omogočijo boljše prilagajanje spletne strani vašim potrebam. Piškotki nam omogočajo tudi spremljanje vašega vedenja na spletni strani, kar nam pomaga izboljšati storitve in vsebine.

Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam:

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tretjim osebam, kadar je to potrebno za izvajanje storitev, ki ste jih zahtevali, ali kadar to zahteva zakon ali uredba. Vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, oddajali ali delili brez vaše izrecne privolitve.

Varnost podatkov:

Vaša zasebnost je za nas izjemno pomembna, zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem in spreminjanjem.

Povezave na druge spletne strani:

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Te spletne strani imajo lahko svoje politike o zasebnosti, za katere nismo odgovorni. Pred odhodom na druge spletne strani priporočamo, da preberete njihove politike o zasebnosti.

Spremembe politike o zasebnosti:

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo to politiko o zasebnosti. Vsaka sprememba bo objavljena na tej spletni strani, zato vas vabimo, da redno pregledujete politiko o zasebnosti.

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede naše politike o zasebnosti, nas prosimo kontaktirajte preko kontaktnih informacij na naši spletni strani.

Hvala, ker zaupate v našo zavezo varovanju vaše zasebnosti.